כבוד למדע

רולקס מילגאוס

האמינות והדיוק של שעון מכני רגיל עלולים להיות מושפעים על ידי שדה מגנטי בן 50 עד 100 גאוס. אך מדענים רבים חשופים לשדות מגנטים חזקים הרבה יותר במסגרת עבודתם. הפתרון של רולקס הוא השעון מדגם מילגאוס, שנוצר בשנת 1956, השעון הראשון מסוגו. ומכאן נובע שמו של השעון, מיל בצרפתית פירושו אלף.